Malakitt er et grønt, sekundært kobbermineral som forekommer meget utbredt på kobberforekomster, ofte sammen med azuritt. Kjemisk er malakitt et basisk kobberkarbonat med formel Cu2CO3(OH)2. Krystalliserer monoklint og opptrer oftest i fibrig eller massiv form.